fbpx

Hypotheekrente verloop 2022

hypotheekrente-2022

inhoudsopgave

Alles over hypotheekrente: wat zijn de verwachtingen van 2022?

De hypotheekrentes dalen al een flinke tijd. Wat is nou precies de oorzaak van deze daling en wat is de verwachting van de renteontwikkeling voor 2022?

Hoe was de hypotheekrente verloop de afgelopen 30 jaar?

30 jaar geleden stonden de hypotheekrentes nog op een enorm hoog niveau. Hypotheekrentes van 10% of 11% waren hierbij geen uitzondering. Dit werd veroorzaakt door de hoge kapitaalmarktrentes. Kapitaalmarktrentes zijn de tarieven waartegen banken zelf geld kunnen lenen bij beleggers. Aan de hand van deze rentes baseren banken dus ook hun hypotheekrentes. De kapitaalmarktrentes waren destijds zo hoog omdat er veel politieke en economische onzekerheid was (bron).

 

De afgelopen tien jaar zie je voornamelijk een daling van de hypotheekrentes. Dit is het gevolg van het door de Europese Centrale Bank (ECB) zelf in stappen verlagen van de ECB-rente. Verschillende stimuleringsmiddelen zorgen ervoor dat de kapitaalmarktrentes daalden en hierdoor dus ook de hypotheekrentes (bron).

Hoe kan het dat de hypotheekrente zo historisch laag is?

Zoals net al kort werd vermeld wordt de ontwikkeling van de hypotheekrente voor een groot deel gestuurd door de economie. Zo komen we bijvoorbeeld net uit een periode van economische crisis. De ECB en beleggers reageren op deze cijfers. De ECB stimuleert de economie door het mensen aantrekkelijk te maken om te gaan lenen. Hiervoor wordt de beleidsrente laag gehouden en worden investeringen gestimuleerd. Ook werden er tot vorig jaar miljarden in de economie gestopt door leningen op te kopen van financiële instellingen en bedrijven. Sparen wordt door een lage spaarrente juist onaantrekkelijk. Vanwege de lage groeiverwachtingen kiezen beleggers voor de zekerheid van veilige beleggingen, zoals staatsleningen. De rente op de geldmarkt en de kapitaalmarkt zijn hierdoor laag. Dit zijn beide belangrijke graadmeters voor de hypotheekrente. De afgelopen jaren konden banken goedkoop aan geld komen om uit te lenen. Dit heeft veel invloed op de lage hypotheekrente (bron).

Maar hoe staan de hypotheekrentes erbij voor 2022?

De afgelopen jaren was de hypotheekrente historisch laag, de laatste weken schieten de rentes soms met tienden tegelijk omhoog. Door de hoge inflatie stijgen de rentes op de kapitaalmarkt, daarnaast hebben we te maken met economische groei en het afbouwen van de steunmaatregelen door de centrale bank. Dit heeft tot gevolg dat de hypotheekrente stijgt, de grootste stijging in een week tijd sinds 2010. Als gevolg hiervan worden er versneld allerlei hypotheekaanvragen of oversluitingen gedaan (bron).

Kiezen voor een lange of een korte rentevaste periode bij een hoge of lage hypotheekrente?

Wanneer de hypotheekrente laag is dan kan het gunstig zijn om de rente lang vast te zetten. Op deze manier kun je langer genieten van een lage rente. Daarnaast biedt het ook zekerheid omdat je op deze manier weet wat je maandlasten voor de komende jaren zullen zijn. Wanneer de hypotheekrente hoog is dan kun je ervoor kiezen om de rente kort of te zetten of je kunt kiezen voor een variabele rente. Bij een variabele rente kan de hoogte maandelijks verschillen. Aan het einde van de rentevaste periode heb je de mogelijkheid om voor een nieuwe rentevaste periode te kiezen. Op dit moment kan de rente die je betaalt veranderen. Met de huidige lage rentestand lijkt het daarom voor de hand te liggen om de hypotheekrente voor een langere periode vast te zetten (bron). 

 

Sommige mensen schrikken van de stijgende rentes. Als we naar het historisch verloop kijken dan is wel duidelijk dat de hypotheekrente zelfs na een lichte stijging nog steeds historisch laag staat.

 

 

Op de tabel hiernaast is de historie van de hypotheekrente te zien van 2003 tot 2020.

hypotheekrente

Indien u graag meer wilt weten over hypotheken of een hypotheekadvies wilt neem dan contact op via onze contactpagina of kijk op de website van Hypotheekvisie.

hypotheekrente-2022
hypotheekrente-2022

Deel dit artikel met je vrienden