fbpx

Een volmacht: hoe zit dat precies?

Video icoon_ wooninspiratie afbeelding

inhoudsopgave

Een volmacht: wat houdt dat precies in?

Binnen de vastgoedsector is het een alom bekende term. Het kan namelijk voorkomen dat bij de (ver)koop van een woning een volmacht nodig is, maar wat betekent dit precies? Hier volgt een uitleg.

Waarom een volmacht?

Het kan voorkomen dat jijzelf of iemand in je directe omgeving niet in staat is om bepaalde juridische handelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het passeren van de eigendomsakte van je woning bij de notaris. Daarom voorziet de wet in de mogelijkheid om iemand een volmacht te geven. Dit is een schriftelijke verklaring waarin jij iemand anders toestemming geeft om namens jou bepaalde juridische handelingen uit te voeren.

Het doel van een volmacht

Een volmacht dient om zaken te regelen voor een toekomstige periode waarin iemand wilsonbekwaam kan worden, bijvoorbeeld bij personen met de diagnose Alzheimer. Het kan ook van pas komen tijdens een periode waarin iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn of haar eigen zaken te regelen, zoals bij ziekte, ongevallen, of invaliditeit. Daarnaast kan een volmacht van pas komen wanneer je in het buitenland verblijft, of wanneer de koper kiest voor het passeren van de akte bij een notaris die te ver weg is voor de koper zelf.

Wanneer wordt een volmacht gebruikt?

Om te beginnen kan een volmacht alleen worden verleend wanneer de persoon die de volmacht geeft, wilsbekwaam is. Dit houdt in dat die persoon in staat is om vrijwillig en met volledig bewustzijn toestemming te geven en begrijpt wat hij of zij doet. Ten tweede moet de volmacht worden verleend aan iemand die betrouwbaar is, zoals een familielid of goede vriend. Dit berust op vertrouwen, maar de persoon die de volmacht verleent, kan wel bepalen dat er toezicht wordt gehouden op degene aan wie de volmacht wordt gegeven, en door wie.

Volmacht in de makelaardij

Binnen de makelaardij heb je twee soorten:

  1. Onderhandse volmacht

Deze vorm kan vrij eenvoudig worden opgesteld door de persoon zelf of een naaste. Het is namelijk niet verplicht om een notaris of een andere bevoegde persoon in te schakelen om een volmacht op te stellen. Het nadeel hiervan is dat de gemachtigde persoon niet volledig bevoegd is. Er zijn bepaalde handelingen die hij of zij namens de ander niet mag verrichten, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Voor dergelijke handelingen is een notariële volmacht vereist.

 

  1. Notariële volmacht

Deze vorm wordt opgesteld door een notaris. De notariële akte geldt als bewijs van het bestaan van de volmacht. Dit is een juridisch document waarbij de notaris de identiteit van de persoon die de volmacht geeft, controleert om vast te stellen of die persoon wilsbekwaam is. Bij twijfel kan de notaris een arts raadplegen. Deze vorm is belangrijk omdat veel instanties alleen notariële volmachten accepteren.

Voordelen:
Nadelen:
Eindigen volmacht

Beëindiging van de volmacht kan plaatsvinden door intrekking of herroeping, wat schriftelijk moet worden ingediend bij de notaris waar de volmacht oorspronkelijk is getekend.

 

In sommige gevallen eindigt de volmacht bij het overlijden van de persoon die de volmacht heeft gegeven, maar dit kan worden voorkomen als de volmacht vooral in het belang van de gemachtigde is of van een derde. De volmacht kan dan blijven gelden na het overlijden van de persoon die de volmacht heeft gegeven.

 

Als de persoon die de volmacht heeft gegeven of de gemachtigde failliet gaat, kan dit ook leiden tot beëindiging van de volmacht.

Deel dit artikel met je vrienden