fbpx

Welke eisen worden er gesteld aan een werkgeversverklaring?

Welke eisen worden er gesteld aan een werkgeversverklaring?

inhoudsopgave

Wie ooit een hypotheek afgesloten heeft weet hoeveel documenten, ook wel hypotheekbescheiden genoemd, er aangeleverd moeten worden ter beoordeling van de hypotheek. Een van die documenten is een werkgeversverklaring of zelfs twee in het geval van een echtpaar die beide inkomen uit werk hebben. En het aanleveren van al deze hypotheekbescheiden is een precisieklusje. Is er iets niet of niet volledig ingevuld op een document, dan wordt deze afgekeurd en zul je het document opnieuw in moeten sturen. En als er nou 1 document is waarbij het vaak fout gaat, dan is het de werkgeversverklaring wel. Reden dus om deze eens van boven naar beneden goed door te nemen.

Wat is een werkgeversverklaring?

Een werkgeversverklaring is een verklaring van je werkgever waarin jouw inkomens- en arbeidssituatie toegelicht wordt. Naast de vele andere documenten die je aan moet leveren bij de aanvraag van een hypotheek, is de werkgeversverklaring een toch wel heel belangrijk en soms ook doorslaggevend document.

Invullen van de werkgeversverklaring

Niet onregelmatig ontstaat er een discussie met de hypotheekverstrekker over de ingevulde werkgeversverklaring. Zoek alleen maar op Google en je zult zien dat er vele varianten in omloop zijn. Ook komt jet regelmatig voor dat werkgevers zelf een model werkgeversverklaring op de computer hebben staan die dan ingevuld wordt. Echter de meeste van deze varianten worden niet geaccepteerd door de banken en dus is het belangrijk dat je gelijk de juiste verklaring laat invullen door je werkgever. Kies daarom voor de werkgeversverklaring volgens het NHG-model, deze kun je uitprinten en aan je werkgever overhandigen. Vrijwel alle banken accepteren het werkgeversverklaring model van de Nationale Hypotheek Garantie en wanneer je werkgever zich keurig aan de instructies houdt die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet, dan is de kans op afwijzing en daardoor vertraging aanzienlijk kleiner.

 • Let er goed op dat je werkgever alle invulvelden heeft ingevuld en/of aangekruist.
 • De werkgeversverklaring mag slechts door 1 persoon ingevuld worden en altijd met dezelfde pen. Twee verschillende handschriften of 2 kleuren pennen en je verklaring wordt 100% zeker afgekeurd.
 • Er mag niet gecorrigeerd worden met Tipex of een andere vorm van correctievloeistof.
 • Bij een tijdelijk dienstverband dient duidelijk vermeld te worden dat de werkgever de intentie heeft om jou een vast contract aan te bieden na jouw tijdelijke dienstverband. Heeft hij aangegeven de intentie te hebben jou vast in dienst te nemen, dan moet hiervoor een extra handtekening en een firmastempel gezet worden op de plaats bij dit deel van de werkgeversverklaring.
 • De adresgegevens op de werkgeversverklaring dienen exact overeen te komen met de adresgegevens op de salarisstrook en eventueel aangeleverde bankafschriften. Wijkt het adres af en heb je hier een goede reden voor, lever dan een extra document aan waarin je duidelijk uitlegt wat de reden hiervan is en laat ook deze weer ondertekenen door je werkgever.
 • De datum indiensttreding op werkgeversverklaring moet exact overeen komen met de datum indiensttreding die op de salarisstroken vermeld wordt. Is dit niet het geval dan dient ook hiervoor een apart opgesteld en ondertekent document te komen waarin je uitleg geeft over het verschil.
 • Zorg dat de gene die de verklaring invult duidelijk, netjes en vooral leesbaar schrijft.

Wanneer één van bovengenoemde punten niet, niet correct of niet volledig is ingevuld, dan mag je er van uitgaan dat de werkgeversverklaring afgekeurd wordt en dus moet je nog een keer. Met als gevolg vertraging in de behandeling van je hypotheekdossier waardoor het definitieve akkoord langer op zich laat wachten. Probeer dit dus te voorkomen.

Het inkomen

We hebben hieronder een korte toelichting gegeven op de manier waarop het inkomen ingevuld dient te worden op de werkgeversverklaring. Hierbij hebben we de volgorde aangehouden van boven naar beneden zoals ook vermeld op het werkgeversverklaring model van de NHG.

 • Het bruto salaris per periode (maand, week, 4 weken) dient exact overeen te komen met het bruto salaris zoals vermeld op de salarisstroken. Ook het aantal periodieken dat er loon betaald is dient exact overeen te komen met wat de salarisstroken zeggen. Bij afwijkingen en/of verschillen dient de werkgever een apart document op te stellen met daarin een toelichting. Deze toelichting moet ondertekent worden en voorzien van een firmastempel.
 • Vakantiegeld moet apart vermeld worden en overeenkomen met het bedrag dat daadwerkelijk uitbetaald is aan jou.
 • Onregelmatigheidstoeslagen zoals deze werkelijk zijn en zoals deze zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
 • De 13e maand indien deze onvoorwaardelijk en vast van aard is.
 • Gemiddelde provisie over de afgelopen 12 maanden.
 • Eindejaarsuitkering indien onvoorwaardelijk en vast van aard.
 • Het verdiende inkomen uit overwerk op basis van het gemiddelde van afgelopen 12 maanden.
 • Overige vaste vormen van inkomen zoals omzetpremie, filiaalpremie of een andere vorm van prestatietoeslag. Deze vorm van inkomen dient te zijn opgenomen in het arbeidscontract.

Indien er sprake is van loonbeslag of een onderhandse lening van de werkgever aan de werknemer, dan dient dit ten allen tijden vermeld te worden op de werkgeversverklaring.

Tot slot, wanneer dit alles correct en volledig ingevuld is, dient de werkgever of de persoon die de werkgeversverklaring invult namens de werkgever, duidelijk de plaatsnaam en datum te vermelden aangevuld met zijn of haar handtekening en een firmastempel. Heeft het bedrijf geen firmastempel dan dient de werkgever dit schriftelijk te bevestiging op een apart ingevuld document op origineel briefpapier van het bedrijf.

Deel dit artikel met je vrienden

DM WONEN

Bekijk nu ons nieuwste woonmagazine vol inspiratie binnenkijkers, tips, mooie verhalen en meer. Kortom: 100 pagina’s, met liefde geschreven over álles op het gebied van (duurzaam) wonen.

© 2022 Duinstra Melis Makelaars