fbpx

Wat is Nationale Hypotheek Garantie? (NHG)

Maximale hypotheek met NHG omlaag per 01 juli 2015

inhoudsopgave

Nationale Hypotheek Garantie, in de volksmond meestal NHG genoemd, is als het ware  een zekerheidstelling voor jou en voor de bank wanneer de woning met verlies wordt verkocht, al dan niet door middel van een gedwongen verkoop. Kun je het niet meer opbrengen om de hypotheek te betalen als gevolg van (onvrijwillige) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van de partner, dan staat de NHG garant voor jou mits je aan de (strenge) voorwaarden hebt voldaan. In geval van restschuld springt de NHG bij waardoor jouw bank/hypotheekverstrekker ook meer zekerheid heeft. Deze zekerheid betaalt zich terug in een aanzienlijk lagere rente.

Voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie

Dient de situatie zich aan waarin je niet meer aan je financiële verplichtingen kunt voldoen jegens je bank, dan zal de NHG altijd in eerste instantie streven naar woningbehoud. Ze kijken dus samen met jou welke mogelijkheden er zijn zodat jij of in ieder geval één van beide partners in geval van scheiding, daar kan blijven wonen. Blijkt dit onmogelijk haalbaar dan neemt de NHG tegen voorwaarden de restschuld over.

Je komt in aanmerking voor een hypotheek met NHG wanneer je huis koopt of wanneer je al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen. Voor niks gaat de zon op, dus betaal je een eenmalige bijdrage aan de NHG van 1% over de hypotheeksom. Deze eenmalige kosten heb je echter snel weer terugverdiend door het rentevoordeel op een hypotheek met NHG.

In grote lijnen zijn de overige voorwaarden voor een hypotheek met NHG als volgt;

 • De maximale hypotheek inclusief bijkomende kosten (kosten koper) is €245.000,- van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016. De koopprijs van je huis mag dit jaar dan maximaal €231.132,- zijn wil je in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Op 1 juli 2016 wordt het maximale hypotheekbedrag met NHG €225.000,- en dit bedrag blijft de jaren daarna gelijk. Ook bij het oversluiten van de hypotheek is het maximale leenbedrag €245.000,- inclusief alle bijkomende kosten.
 • De waarde van de woning vrij van huur en gebruik moet vastgesteld worden aan de hand van een gevalideerd taxatierapport.
 • In het geval van nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling die het keurmerk van de Stichting Garantiewoning draagt.

Voorwaarden kwijtschelding restschuld

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de restschuld moet je aan de (steeds strengere) eisen van de Nationale Hypotheek Garantie voldoen. Ik heb de voorwaarden voor je op een rijtje gezet;

 • Klinkt logisch, maar je hebt een hypotheek afgesloten met NHG
 • Je bent te goeder trouw geweest en hebt volledige medewerking verleend.
 • Je hebt de betalingsachterstand alleszins weten te beperken en op tijd je rekeningen betaald (lees de hypotheeklasten)
 • Er is sprake van echtscheiding, niet verwijtbare werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van één van beide partners
 • Je hebt door een financieel adviseur van je bank of tussenpersoon een inkomens- en vermogenstoets uit laten voeren
 • Je hebt daadwerkelijk toestemming gekregen van zowel je bank als de NHG om je woning met verlies te verkopen
 • Je woning is onderhands verkocht met behulp van een makelaar
 • De woning is netjes bewoond geweest en altijd goed onderhouden

Overlijdensrisicoverzekering NHG

De NHG stelt als eis dat alles boven de 80% van de marktwaarde van de woning afgedekt wordt middels een overlijdensrisicoverzekering.

Voorbeeld: je hebt een woning met een waarde van €200.000,- en hier rust een hypotheek op van €206.000,-, dan is 80% van de marktwaarde in dit geval €160.000,-. Alles boven de €160.000,- moet dus worden afgedekt middels een overlijdensrisicoverzekering, in dit voorbeeld dus minimaal €46.000,-.

Deel dit artikel met je vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DM WONEN

Bekijk nu ons nieuwste woonmagazine vol inspiratie binnenkijkers, tips, mooie verhalen en meer. Kortom: 100 pagina’s, met liefde geschreven over álles op het gebied van (duurzaam) wonen.

© 2021
Duinstra Melis Makelaars / Privacy statement / Disclaimer / Partners