fbpx

Hypotheek en studieschuld?

hypotheek en studieschuld

inhoudsopgave

Studeren is duur en door gewijzigde overheidsregels door de jaren heen komt een steeds groter gedeelte van deze studiekosten op conto van de student. Dit maakt dat er momenteel vele duizenden mensen in Nederland kampen met een forse studieschuld en ondanks de coulante terugbetalingsvoorwaarden die de overheid heeft geschept zal deze studieschuld toch terugbetaald moeten worden. En schulden terugbetalen betekent een extra maandlast bovenop je standaard vaste lasten.

Studieschuld en BKR

Banken en financiële  instellingen zijn verplicht alle leningen die een consument aangaat te registreren bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR). Uitzondering hierop zijn een hypotheek en studieschuld. De reden van deze verplichte registratie is in de basis om er voor te zorgen dat consumenten niet in de financiële problemen komen als gevolg van te veel en te hoge leningen.

Voordat een bank of financiële instelling over gaat tot het verstrekken van een lening wordt de aanvrager (of aanvragers) eerst getoetst bij het BKR. Hieruit kan de bank afleiden of de aangevraagde lening verantwoord is om te verstrekken maar er wordt ook gekeken naar het betalingsmoraal van de aanvrager. Er wordt direct zichtbaar of er op dit moment leningen lopen en/of in de afgelopen 5 jaar hebben gelopen, maar ook of er een achterstand is op een lening of is geweest in de afgelopen 5 jaar. Een achterstand wordt aangeduid met een ‘A’ van achterstand. Is de achterstand ingelopen dan wordt dat gekenmerkt door een ‘H’ van herstel en de datum van herstel er bij te plaatsen.

Zoals gezegd wordt een studieschuld tot op heden nog niet aangemeld bij het BKR. Dat betekent wanneer een ex-student een studieschuld van €50.000,- heeft met een maandlast van €400,- per maand, dit niet zichtbaar is voor banken en geldverstrekkers. Nu ben je wettelijk wel verplicht om deze schuld te vermelden bij de aanvraag van een hypotheek, echter wanneer je besluit dit niet te doen kan een zal deze studieschuld voor een hypotheekverstrekker normaal gesproken niet kenbaar worden.

Gevolgen van een studieschuld bij de aanvraag van een hypotheek

Een studieschuld zorgt voor een vaste extra maandlast en dus zal hier bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag rekening mee worden gehouden. Bij de aanvraag van een hypotheek wordt voor een zogenaamde woonquote vastgesteld voor de aanvrager(s). Dit is een bepaalde percentage van je inkomen die aangewend mag worden voor woonlasten. Deze woonquote is vastgesteld op advies van het NIBUD en onder meer afhankelijk van de gezinssamenstelling en de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen.

De maandlasten van eventuele consumptieve schulden maar ook van studieschulden (mits bekend bij de aanvraag van de hypotheek) worden in mindering gebracht op jouw woonquote waardoor je per definitie minder kunt lenen.  Afhankelijk van de hoogte van deze schulden kun je soms tot vele tienduizenden euro minder hypotheek krijgen. Ik zal dit proberen te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld.

Uitgangspunten:

  • Inkomen man: €35.000,-
  • Inkomen vrouw: €12.000,-
  • Studieschuld: €35.000,-
  • Hypotheek met NHG

Op basis van de berekeningsnormen van de Nationale Hypotheek Garantie zoals die op dit moment gelden kan een stel op basis van bovengenoemde gegevens maximaal €203.207,- lenen (o.b.v. inkomen) er van uitgaande dat er geen overige schulden zoals een studieschuld aanwezig zijn.

Echter er is in dit voorbeeld wel een studieschuld aanwezig van maar liefst €35.000,- en dus zal er hier in de berekening van de maximaal te verkrijgen hypotheek rekening mee gehouden moeten worden. De bank gaat in het geval van een studieschuld uit van een vaste maandlast van 0,75% van de oorspronkelijke hoofdsom. In dit geval betekent dat een vaste maandelijkse last van 0,75% x €35.000,- = €262,50. Of de werkelijke maandlast van je studieschuld nu hoger of lager is, is niet relevant.

Wanneer we nu deze maandlast voor de studieschuld meenemen in een nieuwe berekening, dan zien we dat de maximale hypotheek ineens nog slechts €136.772,- bedraagt. De mensen in dit voorbeeld kunnen dus maar liefst €66.435,- minder lenen als gevolg van hun studieschuld.

Vertellen of verzwijgen?Studieschuld en hypotheek

De praktijk wijst uit, ondanks dat je feitelijk fraude pleegt, dat een studieschuld in vele gevallen nog bewust verzwegen wordt. Gezien de flinke financiële beperking die een studieschuld met zich meebrengt is het wellicht ook wel heel verleidelijk om je studieschuld niet op te geven, maar het is niet verstandig.

Een verstrekking van hypotheek wordt onder meer berekend op basis van wat financieel verantwoord is gezien jouw/jullie inkomen en eventuele overige financiële verplichtingen. De maandelijkse last van je studieschuld blijft immers ook gewoon terugkomen en dus neemt het risico op financiële problemen aanzienlijk toe. Immers door het verzwijgen van een studieschuld heb je wellicht een hogere hypotheek afgesloten dan dat het NIBUD verantwoord acht.

Heb je een hypotheek afgesloten met NHG en ontstaan er betalingsproblemen dan kan dit vergaande consequenties hebben. Wanneer zij er namelijk naderhand achter komen dat je zaken verzwegen hebt, zullen zij niet overgaan tot het op zich nemen van de restschuld met alle gevolgen van dien. Maar wees tegelijkertijd ook realistisch naar jezelf en zorg dat je niet in de financiële problemen komt door te hoge maandlasten.

Vereniging Eigen Huis

Aanleiding voor mij om een artikel te schrijven over het afsluiten van een hypotheek en studieschuld was een nieuwsbericht van de Vereniging Eigen Huis (VEH) op 1 februari jl. De VEH pleit voor registratie van studieschulden bij het BKR om te voorkomen dat starters een zwaardere financiële verplichting aangaan dan eigenlijk verantwoord is.

Maar ook voor de NHG zijn nog de nodige verbeteringen nodig aldus de VEH. Op dit moment is er nog een ‘maas in de wet’ die het mogelijk maakt om studieschulden buiten de berekening te houden voor een hypotheek met NHG. Volgens de regels van de NHG telt namelijk de financiële verplichting voor een lening die een jaar of later dan een jaar ingaat na het niet mee voor berekening van de maximale hypotheek. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) biedt ex-studenten de mogelijkheid het terugbetalen van de studieschuld op te schorten of uit te stellen voor een jaar of langer. Hierdoor wordt het voor starters op de woningmarkt erg eenvoudig om de studieschuld volledig legaal buiten de berekening van je maximale hypotheek (met NHG) te houden. Veel hypotheekadviseurs wijzen hun klanten dan ook op deze mogelijkheid.

Als je het mij vraagt op dit moment dan verwacht ik eerlijk gezegd dat registratie van studieschulden ook daadwerkelijk plaats gaat vinden ergens de komende jaren.

Deel dit artikel met je vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DM WONEN

Bekijk nu ons nieuwste woonmagazine vol inspiratie binnenkijkers, tips, mooie verhalen en meer. Kortom: 100 pagina’s, met liefde geschreven over álles op het gebied van (duurzaam) wonen.

© 2021
Duinstra Melis Makelaars / Privacy statement / Disclaimer / Partners